Obvestila

AKTUALNA OBVESTILA

  • V društvu potekajo priprave na dvodnevno strokovno posvetovanje DEEP, ki bo potekalo v času 12.09.-13.09.2019 v Hotelu Bernardin.
  • Društvo je v času od 12.06.2019 do 16.06.2019 uspešno izvedlo strokovno ekskurzijo na Škotsko.
  • Članarina DEEP za leto 2019 znaša 25,00 EUR (višina članarine za leto 2019 je bila izglasovana na zboru članov DEEP na Golteh 27.09.2018).