Obvestila

AKTUALNA OBVESTILA

  • V društvu potekajo priprave na korespondenčni zbor članov na katerem bomo obravnavali letno poročilo društva DEEP za leto 2020.
  • Društvo je uspešno izvedlo prvi webinar, ki je potekal preko Microsoft Teams. Vsem sodelujočim se zahvaljujemo za zaupanje in uspešno izvedbo v tako velikem številu.
  • Članarina za leto 2021 znaša 25 EUR.

AKTUALNI DOKUMENTI

Pristopna izjava za leto 2021 z izjavo GDPR

Izstopna izjava 2021 DEEP

Pravila društva ekonomistov elektrogospodarstva in premogovništva DEEP