Obvestila

AKTUALNA OBVESTILA

  • V društvu potekajo priprave na prvo seje IO DEEP v letu 2022 in izredni Zbor članov DEEP
  • Članarina za leto 2022 znaša 25,00 EUR.

AKTUALNI DOKUMENTI