Organi društva

Predsednica: Zdenka Berlot
Računovodja: Neli Gros
Poslovna sekretarka: Jožica Novak
Člani izvršnega odbora (IO): Zdenka Berlot, Romana Krstić Kozole, Petra Pretnar, Romana Meglen, Leonida Lipoglavšek, Vida Molan, Doroteja Kralj, Erika Irman, Simona Košak
Člani nadzornega odbora: Dušanka Ašič, Anita Gramc Orehek in Gregor Cenc
Člani disciplinske komisije: Jana Babič, Alenka Barlič in Nataša Podlipnik